تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار
پیشگامی در استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی دربین شرکتهای گاز استانی
12:19 1400/4/1

پیشگامی در استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی دربین شرکتهای گاز استانی

جلسه بررسی گزارش وضعیت پروژه استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی با حضور مهدی علیپور لیلی رییس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران و هیات همراه و اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین و کمیته راهبری مدیریت دارایی های فیزیکی این شرکت در سالن جلسات ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قزوین برگزار شد.