صفحه اصلی > خبرها 


فهرست شرکتهای بازرسی شخص ثالث مورد تایید تا 1399/07/23
مشخصات و تخصص شرکتهای متقاضی و تایید صلاحیت شده در فهرست شرکتهای بازرسی فنی صلاحیت‌دار شرکت ملی گاز ایران
 ١٥:٣٦ - 1399/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٥٤ - 1399/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:٥٢ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقاله
تحليل علل ريشه ای از كارافتادگی تجهيزات در صنعت نفت و گاز
Analysis of the Root Causes of equipment malfunctions in the oil and gas industry
 ١٩:٤٣ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٢٦ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب