صفحه اصلی > خبرها > آرشیو رویداد 


 ١٩:٥٢ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقاله
تحليل علل ريشه ای از كارافتادگی تجهيزات در صنعت نفت و گاز
Analysis of the Root Causes of equipment malfunctions in the oil and gas industry
 ١٩:٤٣ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٢٦ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:١٧ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
ماموریت و اهداف
در زیر به ارایه ماموریت و اهداف می پردازیم
 ١٧:٤٣ - 1399/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
تصاویر منتخب